O Nama

European Students of Industrial Engineering and Management, odnosno ESTIEM predstavlja jedino evropsko udruženje studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Osnovan 1990. godine u Ajndhovenu, Holandija, i od samog osnivanja nastoji da uspostavi i unapredi saradnju i odnose između studenata iz različith delova Evrope.Ovu studentsku organizaciju u potpunosti vode studenti i u okviru ESTIEM mreže postoji mnoštvo međunarodnih projektnih timova koji organizuju širok spektar aktivnosti po celoj Evropi. Međunarodne razmene studenata, konferencije, case-study takmičenja, predavanja, seminari i radionice su projekti u kojima članovi ESTIEM-a mogu imati priliku da učestvuju. Lokalna grupa ESTIEM Novi Sad osnovana je na Fakultetu tehnickih nauka 2002. godine i najstarija je u Srbiji od sadašnje tri (Novi Sad, Beograd i Niš). Na lokalnom nivou ESTIEM LG Novi Sad organizuje nekoliko projekata: Kick Off Week, Sajam zapošljavanja, FTN Challenge i FTN Challenge Junior. Pored njih LG Novi Sad organizuje i mnoge međunarodne i pilot projekte

Lokalnih Grupa

79

Članova

8000+

Broj Događaja

49