FTN Challenge

O Događaju

FTN Challenge je takmičenje namenjeno svim studentima na teritoriji Republike Srbije i održava se na Fakultetu tehničkih nauka već 13 godina za redom. U osnovi, ono predstavlja izazov za mlade ljude koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa studentima ostalih prestižnih fakulteta. Samo takmičenje obuhvata tri discipline: studiju slučaja, debatu i takmičenje u kratkim idejnim prezentacijama (Elevator Pitch).

Studija slučaja

Studija slučaja je takmičenje u kojem timovi od po četvoro ili petoro studenata
dobijaju studiju slučaja u kojoj je do neophodnih detalja opisano stanje i zadaci
kompanije čiji problem treba da reše.

Debata

Debata je je formalna diskusija u kojoj dve suprostavljene strane razmenjuju argumente o stanovištima povodom jedne teme, poštujući unapred dogovorena
pravila. Takmičenje se održava po američkom parlamentarnom formatu debatovanja („2 na 2“). 

Elevator Pitch

Elevator pitch predstavlja kratke idejne prezentacija gde timovi koji broje od 3 do 4
člana imaju 4 sata da rade na rešavanju problema koje zadaje kompanija. Nakon
toga imaju 60 sekundi da prezentuju pred žirijem. 

ADRESA

Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, Srbija

bord.novi_sad@estiem.org