O Događaju

FTN Challenge je takmičenje namenjeno svim studentima na teritoriji Republike Srbije i održava se na Fakultetu tehničkih nauka već 13 godina za redom. U osnovi, ono predstavlja izazov za mlade ljude koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa studentima ostalih prestižnih fakulteta. Samo takmičenje obuhvata tri discipline: studiju slučaja, debatu i takmičenje u kratkim idejnim prezentacijama (Elevator Pitch).
Ovogodišnje takmičenje se održava 21. i 22. marta 2020 godine. Prijave su otvorene do 13. marta 2020. godine! 

Studija slučaja

Studija slučaja je takmičenje u kojem timovi od po četvoro ili petoro studenata
dobijaju studiju slučaja u kojoj je do neophodnih detalja opisano stanje i zadaci
kompanije čiji problem treba da reše.

Debata

Debata je je formalna diskusija u kojoj dve suprostavljene strane razmenjuju argumente o stanovištima povodom jedne teme, poštujući unapred dogovorena
pravila. Takmičenje se održava po američkom parlamentarnom formatu debatovanja („2 na 2“). 

Elevator Pitch

Sam naziv i ideja Elevator Pitch- a nastali su iz potrebe malih kompanija ili ljudi koji imaju ideje, a ne mogu da zakažu sastanak ili da ideju izlože nadređenima. Rešenje su našli tako što su čekali da ta osoba uđe u lift, potom su u minuti dok se lift kreće prezentovali svoje ideje, što je najčešće rezultovalo pozitivnim ishodom i ljudi su to počeli masovno da koriste. Takmičenje radi po principu da svaki tim od po 3 člana bude zatvoren u jednoj prostoriji na 4 sata (gde su potpuno izolovani, bez korištenja elektronskih uređaja) u toku kojih smišljaju ideju za rešenje nekog problema koji je određena kompanija prethodno zadala. A potom jedan član tima ima 90 sekundi da tu ideju prezentuje članovima žirija, nakon čega ceo tim brani svoju ideju odgovorima na pitanja žirija.

ADRESA

Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, Srbija

bord.novi_sad@estiem.org