Kick off Week

Lokalni projekat
Kick off Week

Kick-Off Week predstavlja lokalni događaj koji se ove godine održava 18. i 19. oktobra na Fakultetu tehničkih nauka, pod organizacijom ESTIEM LG Novi Sad. Ovaj događaj se održava kako bi studenti Fakulteta tehničkih nauka, a naročito studenti prve godine Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, imali priliku da postanu članovi naše Lokalne Grupe i stekli mogućnost da razvijaju svoje veštine i usavršavaju se.

Imajući to u vidu, Kick-Off Week je namenjen regrutaciji novih članova i njihovom upoznavanju sa samom organizacijom i njenim načinom rada.

Događaj je koncipiran tako da, članovi Upravnog Odbora drže prezentacije o ESTIEM-u, kao i predavanja u vidu studentskih priča naših bivših (alumnih) članova.

Kick-Off-Week se prvi put organizovao 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka i teme koje su se obrađivale su raznolike, ali fokus je na onim koje najviše interesuju studente na samom početku studija, kada još nemaju adekvatna znanja o datim oblastima.

Sponzorstva