Kick off Week

Lokalni projekat
Kick off Week

Kick-Off Week predstavlja lokalni događaj koji se održava u oktobru, početkom akademske godine, pod organizacijom ESTIEM LG Novi Sad. Ovaj događaj se održava kako bi studenti Fakulteta tehničkih nauka, a naročito studenti prve godine Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, imali priliku da postanu član naše Lokalne Grupe i stekli mogućnost da razvijaju svoje veštine i usavršavaju se.

Imajući to u vidu, Kick-Off Week je namenjen regrutaciji novih članova i njihovom upoznavanju sa samom organizacijom i njenim načinom rada.

Događaj je koncipiran tako da, članovi Upravnog Odbora drže prezentacije o ESTIEM-u, kao i predavanja u vidu studentskih priča naših bivših (alumnih) članova.

Kick-Off-Week se prvi put organizovao 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka i teme koje su se obrađivale su raznolike, ali fokus je na onim koje najviše interesuju studente na samom početku studija, kada još nemaju adekvatna znanja o datim oblastima.

Kick Off Week logo
Kick Off Week cover 3

Sponzorstva

fiscal
opens logoLAT crni
idealab novi sad 1
logo NS sajam
zabac logo e1683723487359
city logo 03
Logo LeBelierGreen 3D2D
startuj logo pozitiv